Piegādes nosacījumi

Pasūtot preces e-veikalā e-dojus.lt, pircējs var izvēlēties vienu no šiem preču uzrādīšanas veidiem:

 • Preču piegāde uz mājām / darba vietu / saimniecību;
 • Preču saņemšana SIA DOJUS Latvija tirdzniecības centros

 

Ja Pircējs pasūtīšanas laikā izvēlas mājas / darba vietas / fermas piegādes pakalpojumu:

 • Pircējam ir jānorāda precīza preču piegādes vieta. Ja piegādes vieta atšķiras no reģistrācijas laikā ievadītās adreses, pirkuma laikā tas ir jānorāda.
 • Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai iecelt pilnvarotu pārstāvi. Pieņemot preces, jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments (personas apliecība, pase vai jauna parauga vadītāja apliecība). Ja Pircējs preces pats nepieņem un preces tiek piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas Pārdevējam par preču piegādi nepareizajai personai.
 • Preces piegādā Pārdevējs vai tā pilnvarots pārstāvis.
 • Preces tiek piegādātas:
  • nākamajā darba dienā, ja pasūtījums ir pieņemts un apstiprināts līdz pulksten 14:00 darba dienā. Svarīgi! Ja pasūtījums tika veikts piektdien, preču piegāde tiks izpildīta pirmdien.
  • 3 (trīs), 7 (septiņas) vai vairāk darba dienu laikā, ja preces ir jāpasūta no ražotāja. Par īsākiem vai garākiem piegādes termiņiem Pircējs tiek informēts, izmantojot Pircēja sniegtos kontaktus (pa e-pastu vai tālruni).
 • Pieņemot vai savācot pasūtītās preces, Pircējam ir jāpārbauda sūtījuma (-u) stāvoklis un jāparaksta rēķins (konosaments) vai cits sūtījuma piegādes-pieņemšanas dokuments. Ja Pircējs pamana sūtījuma un / vai preces (-u) izskata pārkāpumus, neatbilstības preces (-u) komplektācijā preču piegādes-pieņemšanas laikā, viņš to atzīmē rēķinā, konosamentā vai citā piegādes-pieņemšanas dokumentā un, ja ir Pārdevēja pārstāvim, kurš piegādāja (iesniedza) sūtījumu, sastādot ziņojumu par brīvas formas sūtījuma un / vai preces (-u) bojājumiem / neatbilstību. Ja Pircējs to nedara, Pārdevējs nav atbildīgs par:
  • preču bojājumi, ja vien šādu bojājumu iemesls nav rūpnīcas defekti;
  • un neatbilstības preču sastāvā, ja šīs neatbilstības var noteikt preču ārējās pārbaudes laikā.
 • Preču nejaušas nāves vai sabojāšanas risks pircējam pāriet no brīža, kad preces tiek nodotas Pircējam.
 • Ja Pircējs preces nepieņem vai tās nepiegādā, šādas preces tiek atdotas atpakaļ Pārdevējam, pasūtījums tiek atcelts un Pircējam tiek atmaksāta par precēm samaksātā nauda, ​​no kuras atskaitītas Pārdevējam piemērojamās bankas nodevas par bankas pārskaitījumiem.


Ja Pircējs pasūtījuma laikā izvēlas Preču izņemšanu tirdzniecības centrā, viņam preces jāpaņem ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.


Izstāšanās no tirdzniecības centra KEKAVA - „Ceļa zeme”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123, darba laiks I-V 8:00 - 17:00, tālr .:  67611724